Menü Bezárás

Luca napi népszokások

Hazánkban számos névnaphoz tartozik valamilyen hagyomány vagy népszokás. Így van ez Márton, valamint Luca napkor egyaránt. Ebben a cikkben utóbbit fejtjük ki részletesebben, hogy mit érdemes tudni róla, milyen szokások tartoznak ehhez a decemberi naphoz. 

Luca napja (december 13.)

Ez a nap a legjelentősebb  a téli ünnepek között, ezen a napon a lányok és asszonyok nem dolgozhattak. Tilos volt szőni, fonni, mosni, varrni. Ha valaki ezt megszegte, azt büntetésből orsóval dobálták meg, és bevarrták a tyúkok tojókáját. Ezen a napot tollat is fosztottak, hogy a tyúkok könnyebben eltojjanak.

Luca széke

Ezen a napon kezdték el a Luca-szék készítését, amire ráállva felismerték a boszorkányokat.

Ezt a hagyományt mind a mai napig ismerik az emberek, használják is jelzésül arra, ami hosszú ideig készül, hogy olyan mint a Luca széke, sose készül el, de legalábbis nagyon lassan. Ugyanis a Luca székét Luca napján elkezdik faragni és minden nap annyi készül rajta, hogy a teljes faragás karácsonyra legyen meg.

Kerek szék, három lábbal, vas viszont nem lehetett benne. Karácsonykor aztán elvitték a templomba és ráállva meglátták a boszorkányt.

Kotyolás

Magyarország nyugati részén a fiúk ezen a napon a hajnali órákban” kotyolni” jártak, ilyenkor vittek magukkal szalmát és arra térdelve elmondták a köszöntőt, ezért ajándékot kaptak.

Az volt a hiedelem, hogy ha fiú gyermek érkezik a házhoz akkor szerencse lesz a tyúkok között, magyarul jól fognak tojni és lesz bőven szaporulat is, de ha nő jött volna akkor a tyúkok nem tojnak és nem ülnek el, hogy kikeltsék a tojásokat. Luca napkor abroncsból etették a jószágot, hogy ne széledjen szét.

Miről ismert még Luca napja?

December 13-át  gonoszjárónak napnak tartották az egész magyar nyelvterületen.

Védekezni kellett ezért a boszorkányok ellen. Volt ahol fokhagymával védekeztek, az ólak ajtajára keresztet rajzoltak. A seprűket is eltették, hogy a boszorkányok ne azon nyargaljanak.

Tilos volt kölcsönadni is, semmi nem mehetett ki a házból, mert ha boszorkány kezére kerül megvan a baj.

Lucacédula, Lucabúza

Ugyancsak a névre tudakozódás másik módja az ún. lucacédula. Általánosan ismert eljárás szerint a cédulákra férfineveket írnak, abból minden nap egyet tűzbe vetnek, s ami karácsonyra utoljára marad, az lesz a jövendőbeli férj neve. 

Luca-napkor vetették el a lucabúzát, ha az karácsonyra kizöldült, akkor az a következő évre kiváló termést jósol.

Az időjárás jóslás ugyancsak a Lucától karácsonyig terjedő időszakban volt.

A mostani gyertyás faragott tökről mi azt hisszük, hogy ez amerikai találmány, pedig nálunk már a múlt századokban is divat volt a tökfaragás, Lucatöknek nevezték. Készítettek rá szem, orr és száj nyílást, gyertyát tettek bele és az ablakhoz tették, hogy a házban lévőket jól megijesszék. 

Luca napi mondókák, versek

Összegyűjtöttünk néhány ismert Luca napi verset, mondókát:

1,

“Heverő legyen a tyúkjok, lúdjok

bornyazzon meg a tehenjek,

csikozzon meg a lovok,

fiazzon meg az asszonyok,

vas legyen fazekok,

cin legyen tányérjok!

A lánnak szép mátkát,

A leginnek azon szerint,

Dicsértessék az UrJézus.”

2,

„Luca, Luca ma vagyon,

Elcsúszkátam a fagyon.

Azért jöttem nálatok,

Pár koronát aggyatok!

Ha nem adtok, meghaltok,

Rám marad a házatok.”

3, Tóthárpád Ferenc: Kotyoló

Luca, Luca, kity-koty, tojjanak a tiktyok!

A Kamrájuk tele legyen, üres hasa sose legyen

A gazdának itt!

Luca, Luca, kity-koty! Hogy a holnap mit hoz?

Dúskálnak majd a gyermekek.

Szórják csak rá a szemeket a fejünkre most!

Luca, Luca, kity-koty, tojjanak a tiktyok!

Szalmájukból ugyan loptunk,

Az adósuk nem maradtunk…

Isten áldja meg…!

Összességében elmondhatjuk, hogy sok szokás jellemzi a Luca napot, így nem csoda, hogy egyik legjelentősebb téli ünneppé vált.