Menü Bezárás

Szentháromság vasárnap

szentharomsag-vasarnap

A Szentháromság vasárnap a Pünkösdhöz és Húsvéthoz szorosan kapcsolódó keresztény ünnepnap. Fontos szokások, hagyományok alakultak ki. Ismerjük meg jobban ezt a szép napot.

Mikor van Szentháromság vasárnapja?

A Szentháromság vasárnapját pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük. Ez az ünnep a húsvétot követő nyolcadik vasárnapra esik. Ennek megfelelően legkorábbi dátuma május 17., míg a legkésőbbi június 20. A pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja, melyen a keresztény egyházak a háromszemélyű egy Isten misztériumát ünneplik.

Mikor van Szentháromság ünnepe 2024-ben?

2024. május 26-án ünneplik a keresztények.

Mikor van Szentháromság ünnepe 2025-ben?

2025. június 15-én ünneplik a keresztények.

Szentháromság vasárnap története

A Szentháromság ünnepe a történelmi nyugati keresztény egyházakban terjedt el először. Az első ilyen ünnepet a 10. század elején tartották meg Lüttichben. Ezt követően XXII. János pápa 1334-ben hivatalosan is elrendelte az ünnep megtartását a római katolikus egyházban, melynek hatására több protestáns egyház is átvette a szokást. A görögkatolikus egyházban ez az ünnep pünkösdhétfőn van, míg az ortodox egyház pünkösdkor ünnepli, a Szentháromság napján pedig mindenszentek napját tartják meg.

Az ünnep liturgikus ünneplése azonban csak később kezdődött. Bár a 6. században már voltak nyomai az ünnepnek, a 8. századból fennmaradt Geláziusz-féle szakramentárium közli először a Szentháromság prefációját. Az ünnepet Stephanus, Lüttich püspöke vezette be városában, és szép zsolozsmát is szerkesztett hozzá. Róma eleinte nem fogadta el az ünnepet, és csak a 14. században vált általánossá a nyugati egyházban.

Magyarországon Kálmán király rendelte el a Szentháromság tiszteletét, és a 14. századtól vált általánossá az ünnep. A barokk időkben, a pestisjárványoktól való rettegés közepette, a Szentháromság kultusza virágzott fel igazán. Sok templomot szenteltek Szentháromság tiszteletére, és számos magyar faluban ezen a napon tartják a templombúcsút.

Szentháromság vasárnapi népszokások, hagyományok

A Szentháromság vasárnapjához számos népszokás és hagyomány kapcsolódik. A barokk korban a Szentháromság legjellemzőbb egyházi ábrázolása a sugárzó nappal vagy istenszemmel kitöltött háromszög volt. Ez a szimbólum valószínűleg a parasztházak háromszög alakú napsugaras homlokzatain is megjelent.

A 18. században a katolikus népességű magyar városokban divat volt Szentháromság-oszlopokat és szobrokat állítani, amelyek a városok főterén vagy főutcáin kaptak helyet. Ezek a szobrok a 20. század elején is fontos szerepet játszottak a köztéri ájtatosságokban, ahol imádkoztak és énekeltek az emberek.

Egy különleges népszokás Sándorfalván volt megfigyelhető, ahol a jámbor asszonyok Szentháromság vasárnapjának hajnalán rózsaszirmokat szórtak és a Szentháromság olvasóját imádkozva megkerülték a templomot.

Szentháromság vasárnapi versek

1, Hárman a fenség trónusán

Hárman a fenség trónusán

ülnek az égi lakomán;

(mert a magányost a magány

nem vigasztalja igazán).

Míg örök szelleme szemét

magára szegzi az Atya,

fényének tükörére kép

vetődik: egy új-önmaga.

S amint a kép megszületett,

az Egy nincs többé egyedül:

a Születetlen és Szülött

egymásnak társasan örül.

S a Szentlélek ez az öröm,

mely összeköt Atyát s Fiút;

s a Három együvé ömöl,

egy fő-fő Jóba összefut.

S annak ki sose született,

illőn, és aki született,

s a Léleknek, oltárra-tett

szívvel zengjünk dícséretet!

2, Az esti dicséret himnusza

Te, mérhetetlen Hármas-Egy,

mindent hatalmad alkotott, 

időknek rendjét megszabod,

idők előtt örökre élsz.

Te önmagádban Teljes-Egy,

boldog magadban teljesen, 

tündöklőn tiszta, egyszerű: 

a mennyet, földet átfogod.

Atyánk: kegyelmek kútfeje, 

Fiú: fényének sugara, 

s kettő közt, Lélek, szent Kapocs: 

véget nem érő Szeretet!

Ősforrás, boldog Hármas-Egy, 

belőled támad az Erő, 

mely mindent éltet, létrehoz, 

s minden teremtményt feldíszít.

Fogadj örökbe minket is,

s te koronázd meg életünk, 

örökre híven hadd legyünk 

fényben tündöklő templomod.

Az angyalokhoz társul adj 

az égi Házban minket is, 

hogy hálás szívünk énekét 

zengjük nevednek szüntelen! Ámen.

Összegzés

A Szentháromság vasárnapja a keresztény egyházakban fontos ünnep, mely a háromszemélyű egy Isten misztériumát ünnepli. Az ünnep története és népszokásai mélyen gyökereznek a vallási hagyományokban és a közösségi életben. Magyarországon is számos hagyomány és szokás kapcsolódik ehhez az ünnephez, amelyeket a mai napig ápolnak a hívek. Ajánljuk a Májusi jeles napok és a Júniusi jeles napok című gyűjteményeket is. A Csíksomlyói búcsú is szorosan kapcsolódik a Pünkösdhöz és ehhez az ünnephez.