Menü Bezárás

12 vidám Luca napi vers

1, Tóthárpád Ferenc: Luca, Luca

Luca, Luca, Luca-szék
jó embernek menedék.
Luca-búza, Luca-rozs,
ez a kis ház takaros!

Bújjon elő a gazda,
ne várjon a tavaszra!
Fokhagymával hadd kenjük be a fejét
a tehénnek, el ne veszítse a tejét;
a disznó meg vastag legyen,
a tyúkja meg sokat egyen!

Luca, luca-népség
ne féltse a pénzét!

2, Ismeretlen szerző

„Luca, Luca ma vagyon,

Elcsúszkátam a fagyon.

Azért jöttem nálatok,

Pár koronát aggyatok!

Ha nem adtok, meghaltok,

Rám marad a házatok.”

Ajánljuk a Luca napi népszokások című cikkünket is, amiből részletesen megismerheted eme szép ünnep hagyományait.

3, Ismeretlen szerző

Luca, Luca, kity-koty!

Tiktyok, lúdgyok jó ülősek legyenek!

Fejszéjek, fúrójuk úgy megálljon a helibe,

Mint a cserfa a tövibe!

Annyi tojások legyen, mint az égen a csillag!

Annyi pénzek legyen, mint a pelyvakutyóban a pelyva!

Akkora disznót öljenek, mint a falu bikája!

Olyan hosszú kolbászuk legyen, mint a falu hossza!

Olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mestergerendájuk!

Annyi zsírjuk legyen, mint a kútban a víz!

4, Ismeretlen szerző

“Heverő legyen a tyúkjok, lúdjok

bornyazzon meg a tehenjek,

csikozzon meg a lovok,

fiazzon meg az asszonyok,

vas legyen fazekok,

cin legyen tányérjok!

A lánnak szép mátkát,

A leginnek azon szerint,

Dicsértessék az UrJézus.”

5, Ismeretlen szerző

„Acélt hoztam kenteknek, cin legyen táljuk, vas legyen fazekjuk, ólom legyen kanaljok!

Adj Isten gazdának bort, búzát, gazdasszonynak egy kas gyereket!”

6, Mentovics Éva: Luca, Luca, december…

Luca, Luca, december,
vessen ráncot a pendely!
Koppanjon a csizmád sarka,
tele legyen majd a kamra!

Eresz alatt költsön fecske,
boldog legyen a menyecske!
Pördüljön a szoknya fodra,
sose legyen pénzre gondja!

Sárguljon a búzatábla,
kalács keljen majd a tálba’!
Szalmát rejtsen majd a pajta,
görbüljön a koca farka!

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
tojást tojjon minden tíkod!
Csorduljon a tőkéd leve,
minden hordód legyen tele!

Jó az Isten, hidd el, jót ád,
keljen sok-sok szárnyas jószág!
Babbal teljen a talicska,
jól tejeljen majd a Riska!

Sparhelteden főjön lencse,
legyen társad a szerencse!
Újuljon a vályogtornác,
rúdon lógjon száz szál kolbász!

Luca, Luca tizenhárom,
kedves gazda, Isten áldjon!
Spájzod legyen mindig tele,
szerencse is férjen bele!

7, Baley Endre: Luca széke

Hogyan készül Luca széke?
Ne is kérdezd, sosincs vége!
Miért nincs vége? Luca lusta?
Luca sosem lusta fruska!

Milyen színű Luca széke?
Olyan, mint a tenger kéke.
Te már láttál Luca székét?
Sosem láttam, csak a képét.

Akkor mégis honnan tudod?
Kotkodácsoltak a tyúkok.
Megérted a tyúkok nyelvét?
Megértek én tyúkot, medvét.

Mit meséltek hát a tyúkok?
Ha elmondom, bajba jutok.
Mondd el apa, nagyon kérlek!
Nem lehet, mert kibeszélnek.

Fából készül Luca széke?
Fából, melynek vas a széle.
Hogyan lehet azt faragni?
Fakovácshoz kell szaladni.

Hol laknak a fakovácsok?
Megmondják a fakopácsok.
Ki beszél fakopács nyelven?
Én, ha arra szottyan kedvem.

Kimehetnénk az erdőbe?
Ott lehetünk egykettőre.
Találunk majd fakopácsot?
Ha nem lesznek ott az ácsok.

Érted majd a fakopácsot?
Kopog nekünk fakovácsot.
Biztos meg fogjuk találni?
Ha nem fogunk kiabálni.

Megtudjuk, majd hogyan készül?
Késő van már, besötétül.
De ha ezt ma elszalasztjuk?
Pont egy évvel elhalasztjuk.

8, Bárdosi Németh János: Lucázás

Luca, luca, kitykoty,
Sok csibe, lúd keljen,
Aludttejes köcsög
Száradjon a kerten,
Vetés, virág megeredjen,
Luca, luca, kitykoty.
Luca, luca, kitykoty,
Vizük borrá váljon,
Hosszú kolbász,
Hurka
Lógjon a padláson,
Házuk népe bajt ne lásson,
Luca, luca, kitykoty

9, Tóthárpád Ferenc: Szórom a mákot

Luca, Luca széke
elkészül-e végre?
Édesapám faragja,
Kész már minden darabja.
Össze kéne rakni!
Minek még faragni?
Türelmetlen gyermekek
Várják már az ünnepet.
Karácsonykor éjjel
Félve nézek széjjel.
Szórom, szórom a mákot,
Nagyon-nagyon vigyázok.
Éjfélkor felcsendül,
Hálaének zendül.
Minden hívő énekel,
Szentmisével ünnepel.
Felállok a székre,
Luca-, Luca-székre.
Templomajtók, nyíljatok!
Boszorkányok, fussatok!

10, Szabó T. Anna: Lucázás

Luca napján nincsen munka,
dolgoztatok eleget!
Ne mossatok, ne fonjatok,
ne süssetek kenyeret!

Luca napján kilenc fából
Luca-széket kezdjetek,
bikaszarvú boszorkányok,
mostantól reszkessenek!

Az év legsötétebb napján
egy kis tavasz kell nekünk:
Karácsonyra kizöldülő
Luca-búzát keltetünk!

Hidegen és sötétségen
győz a gyertya, győz a fény –
nincsen ördög, sem boszorkány
az angyalok ünnepén.

11, Ismeretlen szerző

„Luca, Luca ma vagyon, Elcsúszkátam a fagyon. Azért jöttem nálatok, Pár koronát aggyatok!

Ha nem adtok, meghaltok, Rám marad a házatok.”

12, Ismeretlen szerző

Luca, Luca, kitty-kotty.

Akkora szalonnája legyen a kietek disznójának,

mint a szobaajtó

Luca, Luca, kitty-kotty.

Luca, Luca, kitty-kotty.

Akkora hája legyen a kietek disznójának,

mint egy itatósajtár.

Luca, Luca, kitty-kotty.

Luca, Luca, kitty-kotty.

Annyi zsírja legyen a kietek disznajának,

mint a mocsárban a víz.

Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty.

Luca, Luca, kitty- kotty,

Annyi pénze legyen kieteknek, mint a pelyva

Luca, Luca, kitty- kotty,kitty-kotty.

Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty,

Annyi kolbásza legyen kieteknek,

hogy kerítést lehessen belôle fonni.

Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty.

Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty,

Gelegenye 2-3 száraz körtét várom

ha nem adnak szalonnát levágom a gerendát

ha hurkát elviszem a Julcsát.